xHP Flash Combo (Flash License + Map Pack)

€ 220,00

Nederlands - Flash License: 

 • Maakt onbeperkt flashen mogelijk voor één voertuig (VIN - slot) met automatische ZF6HP/ZF8HP of DCT-transmissie met 7 versnellingen.
 • Bevat alle aanpassingsopties voor uw BMW: Shiftpoint Editor, Launch Control, Torque Limiters, Throttle Blips en nog veel meer 
 • Maakt het mogelijk om tunes uit het xHP Map Pack te flashen
 • Maakt het mogelijk om aangepaste mappen te flashen
 • Let op: M-voertuigen op basis van auto's uit de G-serie hebben een licentie uit de G-serie nodig, ondanks dat ze zijn aangeduid als Fxx-auto's. (bijv. F90, F97 enz.)

xHP-kaartpakket:

 • Inclusief Stage 1, Stage 2 en Stage 3 OTS-kaarten
 • Elke OTS Maps is een uitgebreide remap om uw rijervaring te verbeteren.
 • Supersnelle schakeltijden, verbeterde acceleratietijden, sterkere throttle blips, toegang tot extra modi (bijv. Racemodus) en nog veel meer
 • Omdat elk voertuig een andere basis heeft om af te stemmen en een ander algemeen kenmerk heeft, variëren de kenmerken en veranderingen van onze opstellingen van auto tot auto. Voor een meer gedetailleerde beschrijving kunt u onze xHP Flashtool-app downloaden en naar Ondersteuning controleren en database zoeken.

 

ENGLISH - Flash License: 

 • Enables unlimited flashing for a single Vehicle (VIN - Lock) with ZF6HP/ZF8HP Automatic or 7-Speed DCT Transmission. 
 • Includes all Customization Options for your BMW: Shiftpoint Editor, customize Launch Control, Torque Limiters, Throttle Blips and much more
 • Enables to flash Tunes from the xHP Map Pack
 • Enables to flash custom maps
 • Please note: M-Vehicles based on G-Series cars need a G-Series license, despite being designated as Fxx cars. (e.g. F90, F97 etc.)

xHP Map Pack: 

 • Includes Stage 1, Stage 2 and Stage 3 OTS Maps
 • Every OTS Maps is a comprehensive remap to enhance your driving experience.
 • Super-fast shifts, improved acceleration times, stronger throttle blips, access to additional modes (e.g. Race Mode) and much more.
 • As every vehicle offers a different base to tune and a different overall characteristic, the features and changes of our setups vary from car to car. For a more detailed description, please download our xHP Flashtool App and navigate to Check Support and Search Database.